--
Danté Fenolio, Miami, Florida, USA - Phyllomedusa palliata