Nieuw UVB waarderingssysteem

In tegenstelling tot 10 jaar geleden, toen de kennis over dit onderwerp nog minimaal was, weten we nu wat de specifieke eisen zijn van de meest in gevangenschap gehouden soorten. Om uw reptielen te voor-zien van de best mogelijke verlichting heeft Exo Terra, op basis van recent wetenschappelijk onderzoek, de spectra van bestaande lampen aangepast en tevens verscheidene nieuwe lampen toegevoegd.

Men mag niet langer vertrouwen op het oude 5.0 en 10.0 UVB principe, deze fictieve getallen geven namelijk slechts vaag de UVB uitstoot van de lamp weer in de golflengte tussen 280-320nm. De golflengte die verantwoordelijk is voor de vitamine D3 fotosynthese reikt van 290 tot 310 nm met een maximale productie op 294nm. Het UVB gebied lager dan 290 nm is niet wenselijk en kan zelfs schadelijk zijn terwijl straling boven de 310 nm vitamine D3 vernietigt. De positieve effecten van UVB verlichting voor uw reptiel hangen ook af van vele andere factoren, zoals of de lampen juist zijn geplaatst, regelmatig vervangen worden en of ze voldoende uren worden ingeschakeld.

Exo Terra's nieuwe verlichtingsgamma maakt gebruik van een uniek nieuw waarderingssysteem.

In drie eenvoudige stappen helpt het waarderingssysteem u te bepalen welke lamp de juiste is voor uw dier. Zoek eerst op wat de ster-waardering is voor uw dier in onderstaande UVB index tabel. Ten tweede: bepaal wat de gemiddelde afstand is van het dier tot de lamp tijdens het zonnen in het terrarium. Ten derde: vergelijk de ster-waardering en de installatiehoogte van de lamp met de waarden vermeld op de verpakking van de lamp. Als deze overeenkomen heb je de perfecte Exo Terra lamp gevonden voor uw reptiel!

Klik hier om de Exo Terra UVB Lampen Index te raadplegen.

Rating System

Onze nieuwe UVB lampen hebben nieuwe en gemakkelijk te begrijpen namen;

Reptile UVB 100 Reptile UVB 150 Reptile UVB 200

De nummers 100, 150 & 200 staan voor de totale gemiddelde UVB uitstoot op 10 cm afstand van de lamp. Al onze nieuwe lampen werden ontworpen voor een maximale vitamine D3 fotosynthese door de uitstoot te zo dicht mogelijk bij de 294 nm piek te concentreren. Op deze golflengte is de vitamine D3 synthese namelijk het meest actief!

Klik op een lamp voor uitgebreide informatie over het Exo Terra UVB lichtgamma:


Over ultraviolet licht

Ultraviolette straling maakt slechts 3% uit van de zonne-energie die het oppervlak van de aarde bereikt. Het is gesitueerd in het hoog energetische gedeelte van het elektromagnetische spectrum, net onder zichtbaar licht.

Ultraviolette straling is onderverdeeld in drie groepen golflengtes:

  • UVA - Lange golf ultraviolet A, reikt van 320 tot 400 nm en is van cruciaal belang voor het zicht en welzijn van reptielen
  • UVB - Gemiddelde golf ultraviolet B, reikt van 290-320 nm en is noodzakelijk voor metabolische processen
  • UVC - Korte golf ultraviolet C, reikt van 180-290 nm en is gevaarlijk voor alle levende organismes

Ultraviolet light in the spectrum

Het is aangetoond dat reptielen in het ultraviolet spectrum (300-400 nm) kunnen zien, vooral in het lange golf UVA. Het beïnvloedt de manier waarop reptielen de dingen zien (Klik hier voor meer informatie).

Ultraviolet B of UVB is een belangrijk aspect van het zonlicht voor reptielen. In de natuur zorgen de meeste reptielen zelf voor de synthese van hun vitamine D3 door gebruik te maken van de UVB component van zonlicht. Vitamine D3 is essentieel voor een efficiënt calcium-metabolisme bij reptielen. UVB reageert met de precursor van vitamine D, 7-dehydrocholesterol, in de huid en vormt zo pro-vitamine D3. Afhankelijk van warmte en met de hulp van een mechanisme in de huid, wordt pro-vitamine D3 omgezet in vitamine D3. De lever en nieren zetten vitamine D3 om in zijn actieve vorm; een hormoon (1,25, hydroxy-vitamine D) dat het calcium metabolisme regelt.

Carnivore en omnivore reptielen halen een groot gedeelte van hun vitamine D3 behoefte uit hun voedsel. Planten bevatten echter geen D3 (cholecalciferol) maar wel D2 (ergocalciferol), wat veel minder efficiënt is in het calcium metabolisme dan D3. Insecten en ongewervelden bevatten helemaal geen vitamine D3. Herbivore en insectivore reptielen zijn daardoor veel afhankelijker van vitamine D3 synthese dan carnivore reptielen.

Indien er onvoldoende hoeveelheid vitamine D3 beschikbaar is, zal het dier snel een ziektebeeld vertonen dat bekend staat onder de naam Metabolische Beenderziekte. In deze toestand vermindert de dichtheid van de beenderen en tegelijkertijd ontwikkelen zich ook vele andere ernstige stofwisselingsproblemen. Verschillende symptomen komen tot uiting waaronder zwellingen, lethargie, algemene verzwakking, onwillekeurige spiersamentrekkingen en verweking van het schild. Behalve een UVB lichtbron moet er ook voldoende calcium aanwezig zijn in de voeding of voorzien worden aan de hand van supplementen. Jonge reptielen zijn het meest vatbaar, maar volwassen exemplaren kunnen deze symptomen ook vertonen als ze gedurende een significante periode tekorten ondervinden. Vrouwelijke exemplaren die eieren leggen lopen ook bijzonder veel risico door de extra nood aan calcium voor de productie van eieren. Een teveel aan UVB kan dan weer aanleiding geven tot oog- en huidschade, kanker en een slechte voortplanting.

UVB wordt gedefinieerd als het golflengtegebied tussen 290-320nm, maar het is het gebied tussen 290-305 nm dat het belangrijkste is. Voldoende straling opnemen binnen deze smalle band van het UVB gebied is een belangrijke vereiste voor de fotosynthese van vitamine D3 in de huid. Hoewel straling beneden de golflengte van 310 nm de fotosynthese van vitamine D3 bevordert, zal straling boven de 310 nm vitamine D3 die reeds gevormd werd of via het voedsel werd verkregen, vernietigen.

Sommige soorten kunnen de blootstelling aan zonlicht zelf reguleren om zich te beschermen tegen de schadelijke effecten van UVB. Seizoenen, het tijdstip van de dag en de omgevings- en lichaamstemperatuur hebben allemaal een invloed op de blootstelling aan de zon en UVB. Veel soorten hebben ook fysische aanpassingen om zich te beschermen tegen UVB schade aan vitale organen zoals de donker gepigmenteerde UVB-absorberende lagen in de huid. UVB stralen dragen ook bij tot een goede werking van het immuunsysteem en kunnen de psychologische gezondheid stimuleren door de productie van beta-endorphines.

 
YouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie