Natuurbehoud / Seychellen zoetwaterschildpadden

Seychelles map

Onderzoek uitgevoerd door NPTS bracht aan het licht dat twee soorten zoetwaterschildpadden van de Seychellen, Pelusios castanoides intergularis en Pelusios parietalis, op het punt van uitsterven staan. Minder dan 250 van elke soort blijven over ten gevolge van pollutie, wegvangen en habitatvernietiging. NPTS heeft zich tot doel gesteld deze soorten te redden door het kweken in gevangenschap en ze te herintroduceren in beschermde reservaten.
Het nakweekprogramma in gevangenschap is cruciaal voor het overleven van beide endemische ondersoorten. Alle dieren van het kweekproject worden gevoed met Exo Terra Aquatic Turtle Food! Dit jaar werden 12 jonge dieren, gekweekt door NPTS, uitgezet in de vrije natuur en vervoegden de 5 dieren die vorig jaar reeds werden vrijgelaten.

Seychelles freshwater turtles Exo Terra supporting NPTS
 
YouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie