Natuurbehoud / Silhouette

Ondanks dat Silhouette het derde grootste eiland is van de Seychellen, hebben de steile bergwanden noemenswaardige ontwikkeling voorkomen. Het is door natuurbeschermers als één van de voornaamste biodiverse hotspots van de Indische Oceaan aanzien. Het grootste deel van het eiland bestaat uit 63 miljoen jaar oude granieten rotsformaties, een overblijfsel van het oude zuidelijke supercontinent Gondwana. Deze geologische geschiedenis betekent dat de eilanden de verzonken overblijfselen zijn van de bergtoppen van een continent dat ooit verbonden was met India en Madagascar. De overgebleven fauna en flora op deze bergtoppen leefde ooit samen met de dinosauriërs.
De Nature Protection Trust of the Seychelles vestigde zijn hoofdkwartier op dit eiland in 1997. Het doel van het project is de woudbiotoop te beschermen en in zijn natuurlijke staat te herstellen. Een groot deel van het natuurbeschermingswerk bestaat uit onderzoek naar de diversiteit en ecologie van de bosbewonende dieren en planten.

Silhouette Exo Terra supporting NPTS
 
YouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie