Natuurbehoud / Ricord’s Leguaan

Het Caraïbische eiland Hispaniola bestaat uit twee landen, de Dominicaanse Republiek (DR) en Haïti; het is tevens de thuis van twee soorten Rotsleguanen: de Neushoornleguaan (Cyclura cornuta), en de Ricord’s Leguaan (C. ricordii). Deze laatste is alleen gekend van drie kleine en niet-verwante resterende populaties in de DR en één onlangs ontdekte populatie in Haïti. Het eens zo wijdverspreide leefgebied van deze grote grondbewoners, nu door de IUCN als met uitsterven bedreigd soort op de rode lijst geplaatst, werd grotendeels vernietigd door landbouw, kalksteenmijnen en vee dat met hen concurreert voor de weinige vegetatie die er groeit en tevens hun nesten vertrappelt. Bovendien wordt er op de dieren gejaagd voor voedsel en worden ze belaagd door geïntroduceerde dieren zoals katten, honden en mangoesten.

Ricord's Iguana

Het IRCF ondersteunt al sinds lange tijd de Dominicaanse NGO Grupo Jaragua, welke een toonaangevende rol speelt bij het proberen in stand houden van de Ricord’s en Rhinoceros leguanen. Het grootste deel van de sponsoring hebben ze te danken aan de U.S. Fish and Wildlife Service en de International Iguana Foundation. Het IRCF nam deel aan de Iguana Specialist workshop van de IUCN om een soortenherstelplan te ontwikkelen dat het langdurig overleven van de Ricord’s Leguaan verzekert. Het plan is gebaseerd op onderzoek, in het bijzonder naar de ecologische behoeften van de soort, sensibilisering, kweken in gevangenschap en een toekomstig beheerplan voor een reeks beschermde gebieden.

Voor de onlangs ontdekte populatie Ricord’s Leguanen in Haïti is onderwijs en sensibilisering de sleutel tot het verkrijgen van steun en medewerking van de omringende gemeenschap. Een cruciale rol wordt gespeeld door een lokale jeugdgroep die deelneemt aan het tot stand brengen van veldonderzoek en radio-tracking. Deze jonge mensen dragen trots een T-shirt met de tekening van de bedreigde Ricord’s Leguaan bovenop de contouren van hun land, een logo dat werd ontworpen door IRCF kunstenaar Joel Friesch. Mede dankzij sponsoring door Exo Terra, helpt het IRCF een deel van het onderwijsprogramma in Haiti te sponsoren, inclusief compensatie voor de lokale veldwerknemers, uitrusting, belangrijke grafische ondersteuning voor educatief materiaal, telecommunicatie en lokale transportkosten. Het IRCF is verder op zoek naar donaties om haar steun in Haïti en aan andere programma’s te kunnen uitbreiden.

Ricord's Iguana Exo Terra supporting IRCF and its partners
 
YouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie